Büyük Mersin

Murat Altındere’nin yeni kitabı raflarda

Murat Altındere’nin yeni kitabı raflarda
177 views
13 Ağustos 2020 - 16:44

Mersin’in tanınmış Avukatlarından Murat Altındere, uzmanlık alanlarından biri olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ele alan kitabıyla okuyucularına ulaşıyor. Yasal uyum süreci kapsamında yapılması gerekli ve zorunlu olan tüm hukuki çalışmaları, doktrinsel görüşler temelinde nasıl ve ne şekilde uygulanması gerekliliğini hukuki ve yalın bir dille ele alan kitap, Adalet Yayınevi’nden çıktı.

Kapsamlı çalışmalar sonucunda yoğun emek harcanarak çıkarılan kitabının içeriği hakkında Zirvedekiler Dergisi’ne bilgiler veren Altındere, kitabı şu şekilde yorumladı;
“Kişisel verilerin korunmasına ilişkin çalışmalar 1970’lerin sonundan bu yana sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Hızla gelişen teknoloji, farklılaşan dünya düzeni, insanlar arasındaki paylaşımın her geçen gün daha da artması, bilgiye ulaşımı kolaylaştıran bilişim sistemleri gibi çeşitli hususlar kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu koruma ihtiyacı öncelikle Avrupa’da 1978 yılında Hessen’de başlayıp akabinde 6698 sayılı kanunumuzun da temeli diyebileceğimiz 95/46 sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile devam eden veri koruma hukuku süreci Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile daha da öteye taşınmıştır. Dünya’daki bu gelişmelerle birlikte ülkemizde de bu yönde adımlar atılmaya başlanmış ve bu bağlamda kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk çalışmalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilere ilişkin hükümler ihdas edilerek yapılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türk hukukundaki en önemli ve güncel düzenleme ise kitabımızın da temel dayanağı olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur (KVKK).
7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren KVKK, gerek ticari hayatta gerekse de sosyal ilişkiler kapsamında veri işleme ve veri güvenliğine ilişkin faaliyetlerde birçok değişiklik ve yenilik katmıştır. Konunun ve öncüsü olduğumuz bu alana ilişkin yapılan çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi adına bazı hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Öncelikle KVKK uyarınca, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Dolayısıyla gerçek kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport bilgileri, borç durumu, sağlık durumu, protez bilgileri, mahkumiyet bilgisi, dernek üyeliği gibi her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanır. Kişisel verileri belirli bir sistematik içerisinde işleyen, bir diğer deyişle saklayan, toplayan, kaydeden, aktaran, imha eden yahut veri üzerinde buna benzer işlemleri gerçekleştiren işletmeler (şirketler, kamu kurum veya kuruluşları, dernekler, iktisadi işletmeler vs.) KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak kabul edilirler.
Veri sorumlusu olmanın birçok sonucu vardır. Veri sorumluları, KVKK ve ilgili diğer mevzuat ile birçok yükümlülüğü yerine getirmekle mükellef kılınmıştır. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin metinlerin hazırlanması, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme ve protokollerin düzenlenmesi, veri işleme ve imha politikalarının oluşturulması, veri sorumlusuna başvuru mekanizmasının oluşturulması, kişi grubuna (tedarikçi, iş ortağı, müşteri vb.) göre aydınlatma metinlerinin hazırlanması, veri işleme envanterinin hazırlanması, VERBİS’e kayıt yapılması, veri güvenliği protokollerinin düzenlenmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, çalışanlar ile çeşitli taahhütnamelerin imzalanması bunlardan birkaçı olarak sayılabilir.
Yukarıda sayılan tüm bu hususlar, işletmeler için KVKK Uyum Projesi kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler olarak sayılabilir. Uyum Projesi adını verdiğimiz bu süreç, mevzuatın zorunlu kıldığı yükümlülüklerin ilgili işletmelerde yerine getirilmesi ve işletmenin kanuna uygun bir şekilde kişisel verileri işleyebilmesi olarak tanımlanabilir. Ancak önemle belirtmek isterim ki, uyum projesi ciddi mesai gerektiren ve ilgili şirketin yapısına göre aylarca sürebilen bir süreçtir. Zira uyum projesinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmemesi şirketler adına ciddi para cezaları düzenlenmesi sonucunu doğurabilecektir.

Tarafımca uzun bir mesai ve yoğun bir tempo sonucu yazılmış olan ‘’Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulaması’’ kanun tarafından yapılması emredilen tüm çalışmaları, teori ile pratiği aynı potada eriten bir kitap oldu. Bu yönüyle kitabımın bu alanda yayımlanan ilk birkaç kitaptan biri olduğunu da belirtmek isterim.
Kitabımızın asıl amacı, meslektaşlarımıza ve işletme sahiplerine, KVKK’da yer alan temel kavramları, veri sorumlularının yükümlülüklerini, ilgili kanunlarda öngörülen kabahatleri ve cezaları, bir KVKK uyum projesinin nasıl yapılacağını, hangi dokümanların ne şekilde kullanılacağını, envanterin nasıl oluşturulacağını, VERBİS kaydının nasıl yapılacağını, şirketlere yapılacak uyum projesinin nasıl daha efektif olacağını örneklerle açıklayan bir eserdir. Çalışma, yazılma fikrinin doğduğu günden basıldığı ana kadar, kanun temelli teorik bilgilerin uygulamada ne şekilde varlık göstereceği hususunda aydınlatma amacı gütmüştür. Bu sebep dolayısıyla hem birçok tartışmayı, Kurul ilke kararını barındırıyor hem de meslektaşlarımıza yol göstermesi adına birçok örnek metin ve politika barındırmaktadır. Zira herkesçe bilindiği üzere dinamik bir alan olan hukuk bilimi, çok değerli meslektaşlarımın, hukukçuların uygulamada varlık göstermesiyle şekillenmekte ve değişikliğe uğramaktadır.
Kişisel verilerin korunması hukuku alanında çalışmak isteyen hukukçulara bir rehber olabilecek kitabımız Türkiye’nin önemli yayınevlerinden biri olan Adalet Yayınevi tarafından basıldı ve şimdiden ikinci baskı için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.
Kişisel verilerin korunması hukuku alanında yaşan gelişmeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ciddi uygulamaları, bu alanda daha birçok güncelleme yapılacağını, işletmelere veya şirketlere ciddi tutarda idari para cezası kesileceğini, Kurum denetimlerinin sıklaşacağını, süreç kapsamında birçok dokümanın hazırlanması gerekeceğini, çalışanların ciddi ve sıkı eğitimler almak zorunda kalacak.

© Copyrigth 2019 buyukmersin.com tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan içeriklerin izinsiz kopyalanması yasaktır.